Costo

Costo on suomalainen muotoilualan yritys, joka on keskittynyt tuottamaan laadukkaita ja ekologisia 
asusteita sekä designtuotteita niin sarjatuotantona kuin uniikkeina yksittäisratkaisuina. Costo koostuu kolmesta eri muotoilualojen koulutuksen saaneesta ja vahvan käsityökokemuksen omaavasta nuorukaisesta. Coston tuotteissa pyritään yhdistämään laatu, ekologisuus ja tyylikkyys kuitenkaan rajaamatta brändiä millekään tietylle genrelle tai tyylisuunnalle.

COSTON HISTORIA

Costo syntyi syksyllä 2006 toteuttamaan perustajajoukkonsa omintakeista visiota
muotoilusta ja vastaamaan heidän tarpeeseensa tehdä asioita omalla uniikilla
tavallaan. Coston alkutaivalta määrittikin halu tehdä asioita vapaana ulkopuolisista pakotteista, mikä ilmeni aluksi lähinnä kroonisena pääoman puutteena. Aloituspääoman niukkuus johti kuitenkin lukuisiin innovaatioihin, jotka ovat nykyään Coston toiminnan ytimessä. Merkittävin näistä liittyi materiaaleihin ja niiden hankintaan. Ekologisuuteen tähtäävät arvot ja niukat resurssit johdattivat Coston käyttämään teollisuuden ylijäämä materiaaleja, joita he saivat hankittua lähes ilmaiseksi. Coston alkutaival kului askeettisessa kellarityötilassa, jossa käsityönä ja ylijäämä materiaaleista alkoi muodostua Coston uniikki agenda, jota hyvin edustaa näihin aikoihin kehitetty Coston lippulaiva ja myydyin tuote, eli Kombai-hattu. Toinen Coston alkuaikoja sävyttänyt seikka kiteytyy palkittuun mainoskuvasarjaan, jossa natiivit Länsi-papualaiset poseeraavat Coston hatut päässään. Tämä kuvasarja kuvastaa hyvin Coston alkuaikojen tee-se-itse henkeä, jonka seurauksena osa Costosta matkusti Länsi-Papuan viidakkoon kuvaamaan markkinointimateriaalia. Näissä ääripäistä koostuvissa kuvissa korostuu myös Coston ajatus tyylistä, joka on riippumaton kulttuurisista rajauksista. Costo on alkuajoista lähtien pyrkinyt tekemään tuotteitaan kaikille, mistä nämä kuvat ovat osuva esimerkki. Costo on pyrkinyt luomaan tyylin, joka ei rajaa ihmisiä toisilleen vastakkaisiin ryhmiin ja ottaa kantaa ihmisten välistä epätasa-arvoa ruokkivaan vastakkainasetteluun. Pääoman puute on myös johtanut Costolle omintakeiseen markkinointistrategiaan. Koska Costolla ei ollut rahaa markkinoida tuotteitaan, oli heidän käytettävä hyväkseen jo valmiina olevia verkostoja viestiessään olemassaolostaan. Joviaaleina nuorukaisina Coston osakkaat omasivat jo valmiiksi laajan ystäväverkoston, jonka kautta sana alkoi kiiriä. Pelkkä puhe ei kuitenkaan riitä, joten Costo on myös panostanut moniin yhteistyöprojekteihin verkostonsa kautta. Costo on muun muassa tuottanut ja suunnitellut läppärilaukkuja Virta-mediayritykselle, ruokalistoja japanilaiseen Raku Ya-ravintolaan ja lampunvarjostimia Kitch-ravintolaan. Toinen tärkeä osa-alue on ollut yhteistyö eri alojen vaikuttajien ja ammattilaisten kanssa. Musiikkipuolella Costo on muun muassa tuottanut uniikkeja hattuja globaalin kulttistatuksen omaavalle amerikkalaiselle räpmuusikolle Kool Keithille ja hänen DJ:lleen Kutmasta Kurtille, sekä suunnitellut ja valmistanut suomiräpin pioneerin, Michael Black Electron lukuisat esiintymisasut. Televisioon Coston tuotteet ovat päässeet niin Extreme Duudsonien sekoilujen rekvisiittana kuin Armand Alizadin päässä Kill Arman-ohjelmasarjassa. Suuressa osassa Coston markkinointia ovat siis olleet luomukset itse, olivat ne sitten uniikkeja käsityöluomuksia tai sarjatuotannossa valmistettuja hattuja. Työ on tuottanut tulosta ja Costo on muuttanut pois pieneksi jääneestä kellaristaan toiseen, mutta huomattavasti funktionaalisempaan ja suurempaan työtilaan. Coston tuoteperhe on laajentunut laukuilla, lompakoilla, pyykkisäkeillä ja lukuisilla uusilla hattumalleilla sekä käsityönä alkanut tuotanto on ulkoistettu naapurimaahan kasvavan kysynnän vuoksi. Costo ei ole kuitenkaan luopunut tuottamasta myös uniikkeja ratkaisuja käsityönä ja yhteistyö eri tahojen kanssa jatkuu tiiviinä.

ARVOT

Costossa yhdistyy uniikki oma näkemys tyylistä, kokemus materiaaleista ja tuotantoprosesseista sekä pyrkimys ekologisiin ja kestäviin ratkaisuihin. Kaikkia näitä Coston eri puolia yhdistää uniikki ajatus laadusta. Costolle laatu ei tarkoita vain yhtä osa-aluetta heidän toiminnassaan, vaan se on toimintaperiaate, joka kokoaa Coston eri aspektit yhteen.

TYÖ

Perinteisellä merkityksellään laatu tulee esille Coston koulutuksessa ja vankassa käsityökokemuksessa. Vaikka kaikkia Coston tuotteita ei enää tehdäkään käsityönä, tämä menneisyyden tuoma kokemus on mahdollistanut, että kaikki tuotantoprosessin vaiheet ovat Costolle tuttuja ja siten helposti valvottavissa.

EKOLOGIA

Tekemisen lisäksi laatu yhdistyy Costolla myös ekologisuuteen. Tämän ekologisuuden ja laadun yhteys tulee ilmeisimmin esiin laadukkaiden materiaalien ja työtapojen yhdistelmässä. Mitä paremmin tuote on valmistettu, sitä kauemmin se täyttää tehtävänsä parantaen tuotteen ekologisuutta. Materiaalien osalta Costo pyrkii toimimaan ekologisesti valmistamalla tuotteensa suurimmaksi osaksi teollisuuden ylijäämämateriaaleista. Suurteollisuus tuottaa jatkuvasti ylijäämämateriaalia, joka on täysin käyttökelpoista, mutta jolle ei löydy enää mitään käyttöä. Costo on ottanut tehtäväkseen muuttaa tämän muuten roskaksi joutuvan materiaalin laadukkaiksi tuotteiksi. Ekologisuus ei kuitenkaan tarkoita Costolle pelkästään materiaalista pitkäikäisyyttä ja kierrätystä. Costo pyrkii avartamaan ekologisuuden ja tyylin hyvin ahdasta yhdistelmää. Ekologisiin arvoihin liitetyt tuotteet ovat rajautuneet hyvin marginaalisten ihmisjoukkojen omaisuudeksi. Costo kuitenkin pyrkii muokkaamaan näitä rajoja ja tuottamaan ekologisia asusteita ja tuotteita, jotka eivät liitä ihmistä mihinkään tarkkarajaiseen genreen. Costo haluaa toiminnallaan muuttaa ekologisuuden käsitettä niin, että sitä ei enää yhdistettäisi johonkin tiettyyn kapeasti rajattuun tyyliin, vaan se olisi implisiittinen osa kaikkien vaatteiden laatuvaatimuksia. 

TYYLI

Costolle tyyli voi siis olla myös laadun kriteeri. Costo pyrkii tuottamaan ajattomia tuotteita, joiden käytettävyys ei ole riippuvainen muotimaailmasta, vaan ne säilyttävät vetovoimansa ajankohdasta riippumatta. Coston tuotteet eivät siis kestä vain ajan hammasta vastaan, vaan ne pyrkivät selviämään kertakäyttökulttuurissa, jossa nopeasti vaihtuvat trendit pakottavat ihmiset jatkuvaan tyylilliseen muuntautumiseen. Costo pyrkii tyylissään murtautumaan kahleista, jotka rajoittaisivat sen vain tietyn aikakauden tai genren omaisuudeksi. Siksi Coston tuotteet eivät ole millekään tietylle kohderyhmälle suunnattuja, eikä Costo pyri luokittelemaan asiakkaitaan erillisiin karsinoihin. Coston hattua saattaa pitää päässään eleganttia tyyliä arvostava eläkeläisrouva kuin myös uusinta katumuotia seuraava nuori. Coston tyyliä voi siis kuvailla eräänlaiseksi antityyliksi. Se vastustaa tämän  hetkistä ”kertakäyttökulttuuria”, jossa tavaroita tuotetaan vain hetken iloksi. Costo ei siis alistu minkään genren tai aikakauden palvelijaksi, vaan se pyrkii tyylikkyyteen ilman rajoja. Costolle ekologisuus, tyyli ja laatu käyvät käsi kädessä.

COSTOA VOI TILATA NETISTÄ: WWW.COSTO.FI


Costo is a Finnish design company, with designs and products that are highly recognized for their quality, materials, cuts and sustainable solutions. Their products sold online are an assortment of only unique and limited edition items

HISTORY

Costo’s history is a version of the archetypal story of going from rags to  riches. In the beginning Costo was situated in a small underground workspace with skills in design and handicraft as its only assets. Costo was born poor, but managed to turn its constraints to contrivances.
Left with nothing to create from, it started to utilize industrial leftover materials to ease its apetite for
creating environmentally conscious desiCosto combined this innovation to its unique style, which consists of experiences gathered during 
extensive travels throughout the world and proper knowledge of latest street fashion. The result was highly sought-after accessories that combine quality workmanship and ecological production solutions
with an unique style.

WORK

In its traditional sense, quality shows up in Costo’s diverse professionalism and long experience in handicrafts. This quality is a result of the times when Costo manufactured all its products by itself. Even though those days are gone and most of the Costo products are now manufactured in an industrial setting, the experience from the past gives Costo mastery over the whole production process. All new products are first handmade in Costo headquarters and thoroughly tested before they are submitted to production. This ensures that the quality of work is in check and that no flawed products escape from Costo’s design board.

ECOLOGY

In addition to workmanship, ecology is in For Costo, style can also be a criterion for quality. Costo strives to make products, whose usability is not dependent upon fashion industry fads. Costo products maintain their stylishness regardless of the period in question. They do not just transcend time, but also oppose a kind of thinking in which fast changing trends constantly redefine what one ought to wear to keep stylish.Costo tries to break borders that limit style to certain time or genre. This is why Costo products are not directed to any certain segment and it is essential that they do not classify customers into narrow boxes. A Costo hat may be sported by an elegant elderly lady striving for old-school stylishness or by an urban hipster who follows the latest street fashion. Costo’s style is in fact an anti-style. It goes against the prevailing throw-awayism, where things are produced only for a moment’s pleasure. Costo is not servant to any genre or time. It strives for style without borders.
For Costo ecology, style and quality go hand in hand. Costo’s vision a measure of quality. This is evident in the combination of quality work and materials. The longer a product lasts and fulfils its duty, the more ecological it is. In materials Costo strives for ecology by producing a large part of their inventory out of industrial leftover materials. Large industries leave heaps of leftovers that go to waste. Costo has taken as its mission to turn these perfectly suitable leftovers into quality products.But ecology does not just mean long life span of products and recycling. Costo also strives to widen the narrow combination of style and ecology. Normally products that are associated with ecological values are monopolized by a very marginal group of people and style. Costo strives to overcome these borders and to produce a style that is ecological and does not bound people into narrow genres. Costo wishes to change the definition of ecological so that it does not refer to some narrow style, but instead becomes an implicit requirement of quality.

STYLE


For Costo, style can also be a criterion for quality. Costo strives to make products, whose usability is not dependent upon fashion industry fads. Costo products maintain their stylishness regardless of the period in question. They do not just transcend time, but also oppose a kind of thinking in which fast changing Costo tries to break borders that limit style to certain time or genre. This is why Costo products are not directed to any certain segment and it is essential that they do not classify customers narrow boxes. A Costo hat may be sported by an elegant elderly lady striving for old-school stylishness or by an urban hipster who follows the latest street fashion. Costo’s style is in fact an anti-style. It goes against the prevailing throw-awayism, where things are produced only for a  moment’s pleasure. Costo is not servant to any genre or time. It strives for style without borders.
For Costo ecology, style and quality go hand in hand.

New models emerge on a weekly basis and we are always ready for an immediate response. For more information about Costo: www.costo.fi

-r-

4 kommenttia:

 1. Mainioita! Oi valinnan vaikeutta...

  VastaaPoista
 2. Go Costo!!!!
  oon käyttäny omiani jo vuoskaudet ja edelleen ovat ku uusia.tosin tätä postia lukiessani tuli himo ostaa uusi siltikin :D
  toi lätsämalli olis aika khuul.

  VastaaPoista
 3. Merja ja Ballohedi: Todellakin valinnan vaikeus. Itseni mielii vielä yhtä. Tällä kertaa kuvan kaksi kaltaista ihanuutta:) Lakit ovat myös lapsille oikein mainioita!

  VastaaPoista
 4. Niin on R:).
  Vink, vink vielä.
  Jos kaipaa vaihtelua, eikä raaski sijoittaa, kuin yhteen lätsään,
  voi kavereita huijata tupsuja vaihtamalla. Ainakin meillä mennään jouluna punaisella tupsulla, ja muuten vähän fiilinkien mukaan &kotsa pomppii pojalta äidille!
  m.

  VastaaPoista